Mimpi Bali

Czech Rescue Zoo on Bali

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich